Alle planlagte boligprosjekter i Nannestad

Nybygg av boliger og nærsenter på Bjørkeåsen i Nannestad, trinn 3 mfl.
Totalt 1200 boliger på feltet. 530 mål. Konsentrert småhusbebyggelse. Nord for Prestmosen.
Nybygg av boligområde på Engelsrudhagen øst i Nannestad, trinn 3 mfl
Totalt 370 boliger i flere trinn. Gnr/bnr: 26/1, 47/14 og 47/91.
Nybygg av leiligheter og næring i Nannestad
Gnr/bnr: 83/4, 83/24 og 83/43. 3-4 etasjer.
Nybygg av rekkehusleiligheter og garasje i Nannestad
50-70 leiligheter. Rekkehus, fire-mannsboliger mm.
Nybygg av boligområde på Engelsrudhagen øst i Nannestad, trinn 2
Totalt 370 boliger i flere trinn. Gnr/bnr: 26/1, 47/14 og 47/91.
Nybygg av lavblokker og firemannsboliger i Maura, fase 2
Eiendommene gnr/bnr 147/248, 249, og deler av 124/11 og 149/2 er innenfor planområdet.
Nybygg av omsorgsboliger med personalbase, parkering og gode uteoppholdsarealer i Nannestad
Gnr/bnr: 26/34, 26/108 og deler av 27/496. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av ti omsorgsboliger med tilhørende personalbase, parkeringsmuligheter og gode uteoppholdsarealer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.