Alle planlagte boligprosjekter i Lunner

Nybygg av boliger på Østhagan i Lunner
Totalt kan det bygges ca. 275 boenheter i området. 104 tomter er regulert til eneboliger.
Nybygg av boliger i Harestua
Leiligheter i lavblokk, to- og firemannsboliger og tomter. Totalt skal det bygges ut 270 boliger på området. Søndre del inneholder 180-190 boenheter og Nordre del 80-90 boenheter.
Nybygg av boligfelt i Lunner kommune
Planområdet i sin helhet er på om lag 157 dekar.
Nybygg av boliger i Harestua
Leiligheter i lavblokk, to- og firemannsboliger og tomter. Totalt skal det bygges ut 270 boliger på området. Søndre del inneholder 180-190 boenheter og nordre del 80-90 boenheter.
Nybygg av to- og firemannsboliger i Lunner
Totalt 84 boenheter fordelt på 10-15 huskropper.
Nybygg av boligområde i Harestua
Prosjektet vil bestå av: rekkehus, to- og firemannsboliger og leiligheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.