Alle planlagte boligprosjekter i Frogn

Nybygg av boliger på Kolstad i Frogn
Ca. 235 dekar. Planlegger for 700 boliger.
Riving og nybygg av boliger, forretning og kontor m.m. på Drøbak i Frogn
Eiendommen ligger i krysset mellom Osloveien og Åsveien. Ca. 21.000 kvadratmeter totalt, med kjeller i tillegg, hvorav ca. 4.800 kvadratmeter er boliger. Resten blir ca. 14.000 kvadratmeter forretning og ca. 1.500 kvadratmeter kontor/tjenesteyting.
Nybygg av leiligheter i Frogn, trinn 1 mfl
Gnr/bnr:1/2, 1/270 1/387, og 85/2, 3, 4, 5, 6.
Nybygg av leiligheter i Frogn, trinn 1 mfl
Gnr/bnr:1/2, 1/270 1/387, og 85/2, 3, 4, 5, 6.
Nybygg av omsorgsboliger for eldre i Frogn
Gnr/bnr 16/19, 16/21, 16/22, 16/34, 16/37, 16/55, 16/115, 16/116, 16/165, 16/166, 6/169, 16/170, 16/171, 16/220, 16/221, 66/80 og 88/1.
Nybygg av leiligheter i Drøbak
4,3 mål. Gnr. 71 bnr. 210 og gnr. 71 og bnr. 189. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fremtidig fortetting i form av et leilighetsbygg. 30-40 boliger i 2-5 etasjer.
Etablering av parkeringsanlegg i Frogn kommune
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en hensiktsmessig, og sikker parkeringsløsning. Det skal anlegges 33 biloppstillingsplasser for beboere i nabolaget og 8 kommunale plasser. Det skal også tilrettelegges for renovasjonsanlegg i form av fire nedgravde avfallsbrønner. Planarbeidet skal også legge til rette for allmenn ferdsel iområdet som del av grøntstrukturen i Gamle Drøbak.
Nybygg av boliger i Drøbak
Tidlig prosjekt. Etablering av 10-15 stk boenheter. Antatt start og kostnad.
Nybygg av eneboliger i Frogn kommune
Fire eneboliger på Sogstikollen 9. De allerede utbygde eiendommene Sogstikollen 13 A-C omfattes av detaljreguleringen, da atkomsten for de nevnte eiendommene er felles og arealet for atkomsten er på begge eiendommene.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.