Alle planlagte boligprosjekter i Eidsvoll

Nybygg av leiligheter og næring i Eidsvoll kommune
Wergelands gate 2-4. Planforslaget regulerer bebyggelse for bolig, forretning, kontor og tjenesteyting fra 3 til 8 etasjer med parkeringskjeller, samt et signalbygg på 12 etasjer.
Nybygg av boliger i Eidsvoll
Planen legger til rette for utbygging av opp til 130 boenheter i form av eneboliger, kjeda eneboliger, rekkehus, tomannsboliger.
Nybygg av leiligheter, næring og parkeringskjeller på Råholt i Eidsvoll kommune
Ca. 15 mål. Næringslokaler i 1.etg. Ca. 18.000 boligkvadratmeter.
Nybygg av leiligheter i Eidsvoll, trinn 2 m.fl.
Torget 3 og 5 m.fl. Gnr/Bnr: 17/3001, del av 16/65 samt 16/66. 4-6 etasjer. Totalt 300 leiligheter på området.
Nybygg av boliger og næring i Eidsvoll
Planlagt ved Eidsvoll verk stasjon.
Nybygg av flerbolighus og kjedet enebolig i Eidsvoll
Totalt 370 boenheter på feltet.
Nybygg av boliger i Eidsvoll kommune
Del av felt B2+felt FN1+felt GF4.
Nybygg av leiligheter på Råholt, trinn 5
4-5 byggetrinn. Totalt ca 300 leiligheter.
Ny- og ombygg av flerbolighus og forretning i Eidsvoll
Planforslaget legger opp til bebyggelse for sentrumsformål fra 4 til 7 etasjer med parkeringskjeller.
Nybygg av boligområde i Eidsvoll kommune
Planlegger mellom 40-50 enheter og 2-3 etasjer. Planområdet omfatter hovedsakelig gnr. 86 bnr. 11, 13, 23, 104 og 151.
Nybygg av boliger i Eidsvoll kommune
18 kjeda eneboliger, rekkehus eller tomannsboliger i 1-2 etasjer.
Nybygg av seniorboliger og servicehus i Eidsvoll
Det foreslås et konsept som bygger opp under begrepet «Leve hele livet». Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av frittliggende seniorboliger på deler av gnr. 64, bnr. 56. Det planlegges for etablering av et tun med boliger (eneboliger og 2-mannsboliger) over 1-2 etasjer, med tillegg av et servicehus med fellesfunksjoner. Foreløpige planer tilsier bygging av om lag 10-12 boligenheter.
Nybygg av rekkehus i Eidsvoll
Takvinkel 5 grader. Gnr/bnr: 95/133, 95/560 og deler av 95/309 og 345/1.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.