Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Voss

Rassikringstiltak på E16 Drivo i Voss
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Fanggjerde og tosidig mur.
Utbygging av kraftverk i Granvin
Produksjon 5,08 GWh.
Fanggjerder på E16 Holemarktunnelen aust i Voss
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Terrenginngrep på E16 Nakkegjeltunnelen øst i Voss
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Rute 5c. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 40m.
Terrenginngrep på E16 Skorve i Voss
Byggetips. Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5c. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 20m.
Rassikringstiltak på E16 i Voss
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rensk og bolting.
Nett på Fv 314 Skirstølen i Voss
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 280m. Kostnad er ikke beregnet.
Flomsikring av Skielva i Voss Herad kommune
Fra økonomiplan 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.