Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Tysnes

Rassikringstiltak på Fv 5086 i Tysnes
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rensk, bolting.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.