Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Masfjorden

Rassikringstiltak på Fv 5446 i Masfjorden
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Fanggjerder.
Rassikringstiltak på E39 i Masfjorden
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Rensk, bolting og sikringsnett.
Terrengtiltak på E39 Seterlia i Masfjorden
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan. % Rensk, bolting og sikringsnett.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.