Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Masfjorden

Terrengtiltak på E39 Seterlia i Masfjorden
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Rassikringstiltak på Fv 5446 i Masfjorden
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Fanggjerder.
Rassikringstiltak på E39 i Masfjorden
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Rensk, bolting og sikringsnett.
Terrengtiltak på E39 Seterlia i Masfjorden
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan. % Rensk, bolting og sikringsnett.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.