Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Kvam

Vegdriftkontrakt for riks- og europaveger 9303 i Vestland
Felles utlysning for Hardanger og Sogn. Gjelder veger E16, Rv13, Rv7, Rv5 og Rv52.
Rassikringstiltak på Fv 78 Hodanes i Kvam
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype stein. 500m. Kostnad er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.