Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Fjaler

Utviding av vei, etablering av fortau, veilys m.m i KV23 Bjerga-Dale sentrum Fjaler
Nytt fortau frå krysset til Lognehogen til eksisterande fortau over brua ved Dale sentrum .Belysning på heile strekninga med fortau. Utvida køyrebane, stadvis innsmaling der nærliggande bygningar ikkje gjer rom for full vegbreidde.Tilrettelegging for mjuke trafikkantar over Dalselva.
Rassikringstiltak på Fv 93 Bøfjellet i Fjaler
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 150m. Kostnad er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.