Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Etne

Nytt overbygg på E134 Pineskår i Etne
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Breddeutvidelse av vei E134 mellom Tveit-Gjerde i Etne
20 km totalt på 4 delstrekninger.
Terrenginngrep på E134 Norheimstrondo i Etne
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype tørrsnø. 300m

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.