Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Aurland

Rassikringstiltak på E16 i Aurland
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Fanggjerder.
Rassikringstiltak på E16 Skjerping bru i Aurland
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rute 5c. Skredtype flom. 100m.
Rassikringstiltak på E16 i Aurland
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredvoll.
Rassikringstiltak på E16 i Aurland
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Rassikringstiltak på E16 Langageiti i Aurland
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Ikke kostnads beregnet.
Ombygging av dam i Aurland
Rehabilitering av nedstrøms dam.
Rassikringstiltak på Fv 50 Øyestølvatn I i Aurland
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 100m.
Rassikringstiltak på Fv 5626 Breiskreda i Aurland
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Terrenginngrep på Fv 50 Osabrekka i Aurland
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 90m. Kostnad er ikke beregnet.
Nett på Fv 50 Kroktunnelen nord i Aurland
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is. 30m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 50 Botnatunnelen sør II i Aurland
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 130m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 50 Strupaberget i Aurland
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 50m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 50 Kjelhelleren i Aurland
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein. 100 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 50 Vestaforgrovi i Aurland
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 130 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 50 Øyestølvatn II i Aurland
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrnsø. 90 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 50 Botnatunnelen sør I i Aurland
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 50 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 50 Nyfonna i Aurland
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: bløtsnø/sørpeskred. 20 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på E16 i Aurland
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Fanggjerder.
Rassikringstiltak på Fv 5626 Flenjajuvet i Auralnd
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Vedlikehold og rydde av flaumløp på E16 i Nærøydalselva
Formålet med planen er å regulere eit område med skredfare og flaumløp tett inntil E16. Statens vegvesen har tidvis behov for å vedlikehalde og rydde flaumløpet for å hindre ras ut på E16.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.