Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Alver

Rassikringstiltak på Fv 5458 i Lindås
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Fanggjerde og rensk.
Rassikringstiltak på E39 i Lindås
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Rensk, bolting og sikringsnett.
Rassikringstiltak på E16 i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Isnett.
Rassikringstiltak på E39 i Lindås
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rensk, bolting og sikringsnett.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.