Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Stavanger

Utbedring av bussveien, Fv. 44 Gausel – Forussletta i Stavanger
Tosidig gang- og sykkelløsning (bygger gjennomgående 1,8 meter sykkelfelt og 3,0 meter fortau). 1200 meter langs FV. 44, samt vel 400 meter langs Forusbeen.
Drift og vedlikehold av Sørlandsbanen, Neslandsvatn-Stavanger
Opsjon på 2 år. Felles utlysning for: Sørlandsbanen. Arendalsbanen.
Vegdriftkontrakt for riks- og europaveger 9301 i Rogaland
Gjelder veger E39, Rv13, Rv426, Rv444 og Rv509.
Utbedring av natursteinmur i Rennesøy
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021. Strekning på ca 70 m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.