Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Sokndal

Oppgradering av Fylkesveg 44 i Sokndal
Oppgradering av strekninga fra Prestbru til Tellenes-krysset.
Ombygg alternativt nybygg av bru i Sokndal kommune
Fra investeringsbudsjett 2021-2024.
Nett på Fv 44 Jøssingfjord kraftstasjon i Sokndal
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein. 20m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.