Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Randaberg

Utbedring av Fv 410 Grødemveien i Randaberg
Knyttet opp mot Smiene-Harestad.
Ombygg av vei i Harestad
1: Konsekvensutredning for deltemaet forurensning. 2: Bistå i konsekvensutredning for deltemaet transport og prosjektering av vei.
Separering av avløpsledning på Viste Hageby i Randaberg, del 2
Del to omfatter Endrestøveien med sidegater.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.