Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Hjelmeland

Rassikringstiltak på Fv 4678 i Hjelmeland
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan. Isnett.
Nett på Fv 632 Indre Eiane 2 i Hjelmeland
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype jord og stein. 20m. Kostand er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.