Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Oslo

Restaurering av sentralnettet i aksen mellom Furuset, Gjelleråsen, Frogner og Djupdal transformatorstasjoner
Mulighet for restaurering av sentralnettet i aksen mellom Furuset, Gjelleråsen, Frogner og Djupdal stasjoner, slik at det i fremtiden kan bli færre kraftledninger i området. Dette vil utredes videre i en fremtidig konsesjonsprosess.
Nye/forlengede kryssingsspor på Østfoldbanens østre linje
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i andre seksårsperiode.
Utvidelse av vendekapasitet ved Sporveiens anlegg i Muselunden, Oslo
Forlengelse av eksisterende sportrase med estimert 10-20 meter i Muselunden. Bygging av kryssveksel i eksisterende trase og mindre korrigering av eksisterende sportrase i tilknytning til dette. Bygging av to plattformer for av- og påstigning fra trikk som snur og kjør i retning Trondheimsveien. Bygging av hvilebrakke for førere.
Ombygg av kryss på E18 mellom Lysaker og Munkedamsveien i Oslo
Ombygging av kryss slik at sykkelvegen kan skiltes og forkjørsreguleres.
Utbedring av eksisterende gang- og sykkelveg til sykkelveg med fortau langs E18 i Oslo
Sykkelveg med fortau langs E18. Prosjektet ligger sør for E18, og strekker seg fra Frantzebråtveien i vest og til like forbi Maxbo i øst.
Omlegging av vannledninger i bydel Nordre Aker, Oslo
Separere eksisterende 300 millimeter felles avløpsledning, til 400 spillvannsledning og 315 millimeter overvannsledning. Konvensjonell graving.
Utforming av torg i bydel Ullern i Oslo kommune
Fellesutlysning for: Skøyen torg og Hoff torg/park.
Forlengelse av kryssingsspor på Sandermosen
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i 2024.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.