Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Ringsaker

Etablering av flomsikring og elvepromenade - Strandvegen i Ringsaker
Fra den nye gangbrua og ned til Strandvegen på østsiden av Brumunda for å gi sikker gangadkomst til sentrum.
Ombygging av kryss i Ringsaker
Ombygging av krysset mellom fylkesveg 227, Gjerluvegen og Kvemyrvegen.
Ombygg av masseuttak på Seberg
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for videre drift i det eksisterende uttaket på Seberg mot en avslutning og tilbakeføring av området til landbruk. Som en del av dette skal det tas imot rene masser for å begynne å klargjøre for tilbakeføring til landbruksareal. Det anslås at det gjenstår en driftstid på ca. 20 år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.