Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Kristiansand

Utvidelse av vei og ombygg av kryss E18/E39 Gartnerløkka-Breimyr i Kristiansand kommune
Lengde ca 2,7 km. Total kostnad for del 1 og 2 er ca. 2 mrd. kr.
Utvidelse av havn i Kongsgård
Gnr/bnr: 47/3, 16, 17, 23 og 385. Ca. 500 dekar. Formålet med reguleringen er å legge til rette for framtidig utvidelse av havn slik vedtatt i gjeldende kommunedelplan. Planen omfatter stabiliserende steinfyllinger på sjøbunn. Det skal fylles opp til maksimalt 5 meter under havoverflaten. Hele tiltaket vil bli liggende under havoverflaten og vil således ikke være synlig over havnivå.
Utvidelse av gravplass ved kirke på Frikstad i Kristiansand kommune
Bruttoareal er ca. 12 daa, og en antar at ca. 6-7 daa kan utnyttes til nye gravfelt.
Utvidelse av gravplass i Kristiansand kommune
Areal for utvidelsen er ca. 1,8 daa, men oppdraget omfatter også oppgradering av deler av eksisterende gravplass og grøntareal.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.