Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Åseral

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Åseral som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Utbedring av eksisterende vei og etablering av kjørevei i Tvedestrand
Planområdet utgjør ca. 13,1 daa. Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr 6/1, 6/3, 6/23, 6/14, 6/11, 6/39, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8 m.fl.
Omlegging av veg på Fv 336 Einang i Valle
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang.

Se andre prosjekter i Agder fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.