Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Klepp

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Klepp som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Rassikringstiltak på Fv 46 i Suldal
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan. Fangnett og bolt
Vedlikehold av kirkegård i Gjesdal
Bedre tilrettelegging for driftspersonell i forbindelse med vedlikehold av gravplassen.
Asfaltering av område og etablering av midlertidig brakkerigg i Forsand
Foremålet med tomten er å etablere areal for stillasvirksomhet. Slik tomten fremstår i dag, må det bortkjøres større mengder med overskuddsmasse i form av jord og grus, som er tilført tomten som overskuddsmasse på et tidligere tidspunkt. Når denne massen er bortkjørt, må det jevnes av og legges et bærelag klar for asfaltering og opparbeidelse av et jevnt område på hele tomten. Det er pr da to ikke helt klart hvilke type bygg som skal oppføres på tomten, vil derfor midlertidig montere en brakkerigg som skal stå 2-3 år før det bygges nytt.
Rassikringstiltak på Fv 520 Svartkulp i Sauda
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Ikke kostnadsberegnet.

Se andre prosjekter i Rogaland fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.