Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Vågan

Utdyping av fiskerihavn, Laukvik i Vågan
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Grunnarbeider ved bru/vei i Kabelvåg
Fyllingen over Ørsnesveien har i økende grad problemer med å unna store vannmengder fra elven, med risiko for at vann føres inn i bygninger på tilstøtende eiendommer.
Fornying av fortau og gater i Kabelvåg
Fornying av fortau og gater i Kabelvåg ifm samarbeidsprosjekt Elmea- og egen VA-avdeling. Det skal legges ny infrastruktur som krever graving i gateløp/fortau, rasjonelt å gjøre fornying av gater og fortau samtidig. Det vurderes at deler av prosjektet vil kunne kvalifisere til å få trafikksikkerhetsmidler. Eventuell ekstern støtte kommer da til avkortning på egeninvestering. Opprinnelig planlagt i 2024, men skyves ut i perioden da også samarbeidsparter trenger mer tid før man er klar til oppstart.
Utvidelse av gravlund i Kabelvåg
Utvidelse av gravlund i Kabelvåg, detaljregulering og prosjektgjennomføring.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.