Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Nordland fylke

Alstahaug (3)
Andøy (3)
Beiarn (1)
Bindal (0)
Bodø (12)
Brønnøy (0)
(1)
Dønna (0)
Evenes (0)
Fauske (0)
Flakstad (1)
Grane (1)
Hadsel (5)
Hamarøy (3)
Hemnes (5)
Herøy (1)
Leirfjord (0)
Lurøy (0)
Lødingen (0)
Meløy (1)
Moskenes (3)
Narvik (11)
Nesna (0)
Rana (9)
Rødøy (0)
Røst (3)
Saltdal (0)
Sortland (3)
Steigen (2)
Sømna (1)
Sørfold (2)
Træna (2)
Værøy (2)
Vefsn (0)
Vega (0)
Vevelstad (0)
Vågan (2)
Øksnes (0)
Oppgradering av E10 Myrlandstunnelen i Hadsel
1965m. I tunnelutbedringsprogrammet, planlagt gjennomført 2019-2021.
Oppgradering av Rv 827 Stetindtunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 2759m.
Oppgradering av Rv 827 Tømmeråstunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 563m.
Oppgradering av Rv 827 Efjordtunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1620m.
Utbedring av Riksveg 827 Brattlitunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 3606m.
Oppgradering av Rv 827 Nipviktunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 980m.
Utbedring av Riksveg 827 Kjøpsviktunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 784m.
Utdyping av fiskerihavn, Laukvik i Vågan
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Utbygging av havn, næring og industri i Gildeskål
Fra komunens budsjett- og økonomiplan 2022-2025.
Utfylling av masser langs Sandvika sjøfront ved Lakseberget i Bærum kommune
Prosjektet gjelder utfylling av masser langs Sandvika sjøfront ved Lakseberget, for opparbeidelse av verdifullt landareal.
E6 Umskard tunnel i Rana, utbedring
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 3739m.
Utvidelse av industrikai i Røst
Ett samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommune og kommune.
Ombygging av kryss Fv 834 x Skivika (Bypakke Bodø)
På liste over ikke prioriterte TS-prosjekt.
Utbedring av Prærien (Bypakke Bodø)
Vegen muliggjør fjerning av utkjøringer til Olav V gt.
Kollektivtiltak langs Riksveg 80, Bypakke Bodø
Gjeler Tverlandet, Åsen, Støver, Mørkved og Myra kollektivholdeplass.
Rammeavtale for brøytetjenester i Rana kommune
6 delkontrakter. Estimert totalverdi 52,5 mill. eks. mva.
Rammeavtale for brøytetjenester i Rana kommune
6 delkontrakter. Estimert totalverdi 52,5 mill. eks. mva.
Rammeavtale for brøytetjenester i Rana kommune
6 delkontrakter. Estimert totalverdi 52,5 mill. eks. mva.
Fundamentering til nytt snøoverbygg på Ofotbanen i Narvik
Etablering av fundamenter for snøoverbygg på ulike lokasjoner langs Ofotbanen på steder der det allerede er ekisterende snøoverbygg som skal byttes. Totalt ca.190 fundamenter fordelt på 5 lokasjoner – Solheim Vest, Kapp Horn, Middagselva, Linbanebygget og 39-Bygget Det er ca 15-20 meter som skal rives av eksisterende bygg. Videre skal det bygges ca 30 meter med nytt snøoverbygg på samme lokasjon.
Rammeavtale for brøytetjenester i Rana kommune
6 delkontrakter. Estimert totalverdi 52,5 mill. eks. mva.
Rammeavtale for brøytetjenester i Rana kommune
6 delkontrakter. Estimert totalverdi 52,5 mill. eks. mva.
Rammeavtale for brøytetjenester i Rana kommune
6 delkontrakter. Estimert totalverdi 52,5 mill. eks. mva.
Uvidelse av parkeringsplass ved omsorgssenter i Sømna
Opparbeidelse av ca. 300 m2 ekstra parkering nedenfor Sømna Omsorgssenter.
Oppgradering av gangveg i Narvik
Prosjektet ser på muligheten for å erstatte den gamle trappen med ny moderne trappeløsning som går langs hele strekningen.
Utvidelse av minnelund i Korgen
Utvidelse av navnet minnelund, eventuelt med urnegraver også.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.