Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Nordland fylke

Alstahaug (3)
Andøy (1)
Beiarn (2)
Bindal (0)
Bodø (10)
Brønnøy (0)
(0)
Dønna (0)
Evenes (0)
Fauske (0)
Flakstad (1)
Grane (1)
Hadsel (6)
Hamarøy (3)
Hemnes (4)
Herøy (1)
Leirfjord (1)
Lurøy (0)
Lødingen (0)
Meløy (0)
Moskenes (3)
Narvik (10)
Nesna (0)
Rana (8)
Rødøy (0)
Røst (3)
Saltdal (0)
Sortland (3)
Steigen (1)
Sømna (3)
Sørfold (3)
Træna (1)
Værøy (2)
Vefsn (0)
Vega (0)
Vevelstad (0)
Vågan (7)
Øksnes (0)
Oppgradering av E10 Myrlandstunnelen i Hadsel
1965m. I tunnelutbedringsprogrammet, planlagt gjennomført 2019-2021.
Utvidelse/ombygging av transformatorstasjon i Bodø
Utvidelse av eksisterende stasjonsbygning i Vestbyen transformatorstasjon, nytt 132 kV Blue-GIS koblingsanlegg, ny 132/22/11 kV transformatorer på inntil 50 MVA, en 132 kV spole på 15 – 150 A, nytt 22 kV anlegg og nødvendige utvidelser av 11 kV anlegget og kontrollanlegg.
Oppgradering av Rv 827 Efjordtunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1620m.
Utbedring av Riksveg 827 Brattlitunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 3606m.
Oppgradering av Rv 827 Stetindtunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 2759m.
Utbedring av Riksveg 827 Kjøpsviktunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 784m.
Oppgradering av Rv 827 Nipviktunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 980m.
Oppgradering av Rv 827 Tømmeråstunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 563m.
Utdyping av fiskerihavn, Laukvik i Vågan
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Utbygging av havn, næring og industri i Gildeskål
Fra komunens budsjett- og økonomiplan 2022-2025.
Utfylling av masser langs Sandvika sjøfront ved Lakseberget i Bærum kommune
Prosjektet gjelder utfylling av masser langs Sandvika sjøfront ved Lakseberget, for opparbeidelse av verdifullt landareal.
E6 Umskard tunnel i Rana, utbedring
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 3739m.
Utvidelse av industrikai i Røst
Ett samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommune og kommune.
Ombygging av kryss Fv 834 x Skivika (Bypakke Bodø)
På liste over ikke prioriterte TS-prosjekt.
Utbedring av Prærien (Bypakke Bodø)
Vegen muliggjør fjerning av utkjøringer til Olav V gt.
Rammeavtale for brøytetjenester i Rana kommune
6 delkontrakter. Estimert totalverdi 52,5 mill. eks. mva.
Rammeavtale for brøytetjenester i Rana kommune
6 delkontrakter. Estimert totalverdi 52,5 mill. eks. mva.
Rammeavtale for brøytetjenester i Rana kommune
6 delkontrakter. Estimert totalverdi 52,5 mill. eks. mva.
Rammeavtale for brøytetjenester i Rana kommune
6 delkontrakter. Estimert totalverdi 52,5 mill. eks. mva.
Etablering av fornybar energianlegg for drift av vifter i tunneler og belysning langs veier i Norge
Nye Veier AS ønsker å tenke nytt og ta i bruk ny teknologi for å produsere fornybar kraft langs vegareal, i første rekke til eget forbruk. Forbruket er i hovedsak knyttet til belysning samt drift av vifter i tunnel. I denne forespørselen søker vi etter leverandører som kan utfordre oss på å identifisere og ta i bruk produksjonsmuligheter som i dag ikke benyttes. Det betyr at vi ønsker å ta i bruk kjent teknologi, men også utforske nye kombinasjoner og løsninger. Gjelder hele Norge.
Rammeavtale for brøytetjenester i Rana kommune
6 delkontrakter. Estimert totalverdi 52,5 mill. eks. mva.
Rammeavtale for brøytetjenester i Rana kommune
6 delkontrakter. Estimert totalverdi 52,5 mill. eks. mva.
Grunnarbeider ved bru/vei i Kabelvåg
Fyllingen over Ørsnesveien har i økende grad problemer med å unna store vannmengder fra elven, med risiko for at vann føres inn i bygninger på tilstøtende eiendommer.
Ombygg av bru i Leirfjord kommune
Idag Bk 6-28, etter tiltak Bk 10-60.
Fornying av fortau og gater i Kabelvåg
Fornying av fortau og gater i Kabelvåg ifm samarbeidsprosjekt Elmea- og egen VA-avdeling. Det skal legges ny infrastruktur som krever graving i gateløp/fortau, rasjonelt å gjøre fornying av gater og fortau samtidig. Det vurderes at deler av prosjektet vil kunne kvalifisere til å få trafikksikkerhetsmidler. Eventuell ekstern støtte kommer da til avkortning på egeninvestering. Opprinnelig planlagt i 2024, men skyves ut i perioden da også samarbeidsparter trenger mer tid før man er klar til oppstart.
Utvidelse av gravlund i Kabelvåg
Utvidelse av gravlund i Kabelvåg, detaljregulering og prosjektgjennomføring.
Uvidelse av parkeringsplass ved omsorgssenter i Sømna
Opparbeidelse av ca. 300 m2 ekstra parkering nedenfor Sømna Omsorgssenter.
Oppgradering av gangveg i Narvik
Prosjektet ser på muligheten for å erstatte den gamle trappen med ny moderne trappeløsning som går langs hele strekningen.
Utvidelse av minnelund i Korgen
Utvidelse av navnet minnelund, eventuelt med urnegraver også.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.