Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Gausdal

Trafikksikkerhetstiltak rundt skole og barnehage i Vestre Gausdal
Gnr/bnr: 32/116, 32/72 og 32/4. Adresse: Brubakken 16, Brubakken 12 og Brubakken 20.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.