Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Grimstad

Renovering/ oppretting av sidemurer av kanal i Grimstad
Hesneskanalen er en viktig ferdelselåre for mindre båter. Steinsettingen langs kanalen har fått en del setningsskader og har behov for renovering/ oppretting av sidemurer. Det bør iverksettes en konseptutredning for å kartlegge hensiktsmessige løsninger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.