Planlagt nybygg av anlegg i Narvik

Omlegging av tunnel på E6 Skjellesvikskaret i Ballangen
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor høy. 1046m.
Utskifting av sjøkabel over Rombaksfjorden i Narvik
•Spenningsnivå: 132 kV •TraseLengde kabel: ca. 2,2 km •Traselengde ny luftledning Øyjord: ca. 0,6 km
Riving og nybygg av deler av kai på Fagernes
Deler av kaien skal rives og erstattes med ny.
Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde i Bjerkvik
Planarbeidet omfatter eiendommene gnr./bnr. 10/555, 10/552, 10/551, 10/550, 10/282, 10/547 og 10/567. Det er ønsket å legge til rette for flere type boliger, blant annet eneboliger, eneboliger i rekke, rekkehus, 4 mannsboliger og 6 mannsboliger. 70 dekar.
Nytt fanggjerde og forlengelse av portal på E6 Forså sør for tunnel i Ballangen
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 470m.
Grunn og sprengningsarbeid for eneboligtomter i Narvik
Åpen anbudskonkurranse mot entreprenør for sprenging (total) med frist 19.12.12. Tomtene selges til private utbyggere. Ved Skistua.
Utvidelse av industriområde i Ballangen
Utfylling i sjø, vil gi 38.000 kvm nytt areal. Prosjektet vil bli gjennomført over tid.
Etablering av park i Kjøpsvik
Park-/torgmessig opparbeiding av utflytende parkeringsområde rundt Kjøpsvik torg med fortau, belysning, beplantning og møblering
Etablering av kulturtorg i Bjerkvik
Etablering og opparbeiding av et torgmessig område ved sidene og bak Kulturbanken.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.