Alle planlagte anleggsprosjekter i Vaksdal

Rassikringstiltak på E16 Hettatunnelen Nord i Vaksdal
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2022-2033.
Rassikring Fv 5398 Trefallsstranda i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 310m. Støtteforebygging. Tiltaket sikrar også Oddaneset og Merkeneset.
Nybygg av transformatorstasjon i Dalekvam
Fakta om prosjektet: Transformering: 250 MVA 300 (420) / 138 kV (1-faseløsning). Spenningsnivå: 300/132kV. 300 kV-anlegget bygges for 420 kV. Antall bryterfelt: Fire 300 kV-felt (420 kV), ett 132 kV-felt. Areal: 28,5 dekar.
Oppgradering av tunnel på Fylkesveg 569 i Vaksdal
Fra handlingsplan / kunnskapsgrunnlag for tunneloppgraderinger i Vestland Fylke (2022-2033). Prioritert 31.
Oppgradering av tunnel på Fylkesveg 569 i Vaksdal
Fra handlingsplan / kunnskapsgrunnlag for tunneloppgraderinger i Vestland Fylke (2022-2033). Prioritert 25.
Oppgradering av E16 Jamnatunnelen i Vaksdal
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 791m.
Oppgradering av E16 Hettetunnelen i Vaksdal
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 626m.
Rassikringstiltak på E16 i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Fanggjerde.
Oppgradering av E16 Bogetunnelen i Vaksdal
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 2036m.
Rassikringstiltak på E16 i Vaksdal
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Fanggjerder og overvåkning.
Rassikring på Fv 314 Bergsøyne i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 5410 Nesheimkulten i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø, bløtsnø/sørpeskred.
Rassikring på Fv 314 Benketona i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 120m.
Rassikring på Fv 314 Storefossen i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 60m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring på Fv 314 Fossnes i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 210m.
Nett på Fv 314 Demma i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 250m.
Rassikring på Fv 379 Bergsviktunnelen sør i Masfjorden
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 20m.
Terrenginngrep og nett på Fv 344 Lavikteigen i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, tørrsnø. 340m.
Rassikring på Fv 344 Neset i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 70m.
Rassikring på Fv 569 Kaland i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 280m.
Rassikring på Fv 344 Langhølen i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, tørrsnø, stein. 250m.
Terrenginngrep og stikkrenne/bru, Fv 314 Svartagrovi i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 50m.
Rassikring på Fv 569 Kullshammeren i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, tørrsnø, stein. 170m.
Rassikring på Fv 569 Bråtet i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 100m.
Rassikring på Fv 569 Grønhaugelvi, Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 30m.
Rassikring på Fv 314 Fosse i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskres. 520m.
Rassikring på Fv 314 Geitebåselva i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 40m.
Rassikring på Fv 569 Straumsurene i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 150m.
Rassikringstiltak på Fv 314 Gjertnesfossen i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 100m.
Rassikring på Fv 569 Idlefossen i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, tørrsnø. 30m.
Rassikring på Fv 344 Trefall i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 569 Setesteinelvi i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 314 Øye i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 569 Flåten i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 50m.
Rassikring på Fv 569 Kloelvi øvre i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 20m.
Rassikring på Fv 313 Kjellhaugen i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø, bløtsnø/sørpeskred. 100m.
Rassikring på Fv 314 Svedna i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø, stein. 280m.
Omlegging av veg på Fv 344 Nesheimskulten i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype is, tørrsnø. 70m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring på Fv 344 Kvernhusbekkjen i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø, bløtsnø/sørpeskred. 140m.
Rassikring på Fv 314 Storebotn i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype stein. 120m.
Portal på Fv 569 Mordalstunnelen utløp v/Mo i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype is. Kostnad er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.