Alle planlagte anleggsprosjekter i Ulvik

Overbygg på Fv 300 Teigahol (Prærievogna) i Ulvik
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan.Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 120m.
Bru på Fv 572 Orshaugbekkjen i Ulvik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 20m.
Fanggjerder på Fylkesveg 5374 (tidligere fv. 300) Geitaskjerskår i Ulvik
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype stein. 650m.
Fanggjerde og terrengtiltak på Fv 5374 Ernes i Ulvik
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, stein. 430m.
Fanggjerde på Fv 572 Staursnes sør III i Ulvik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 280m.
Terrenginngrep på Fv 572 Orshugbekken i Ulvik
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 30m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring på Fv 5380 Bergoberget I i Ulvik
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 520m.
Rassikring på Fv 572 Bergoberget II i Ulvik
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 90m.
Rassikring på Fv 572 Sandvikja i Ulvik
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype sørpeskred/flomskred. 20m.
Rassikring på Fv 572 Espelandsdalen i Ulvik
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 200m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 572 Hellenes i Ulvik
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. 30m.
Rassikring på Fv 572 Orshaugbekkjen sør i Ulvik
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Terrenginngrep på Fv 572 Staursnes sør II i Ulvik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 80m.
Terrenginngrep på Fv 572 Hetlenes i Ulvik
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 30m. Kostnad er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.