Alle planlagte anleggsprosjekter i Austevoll

Etablering av nytt parkeringsareal, uteområde og tilkomstvei ved skole i Storebø
Dette er eit prosjekt for å utbetre veg og opparbeide parkeringplassar på sørsida av ungdomsskulen.
Utvidelse av gravplass i Austevoll kommune
Austevoll sokneråd har meldt eit behov for utviding av gravplassar.
Utvidelse av gravplass i Austevoll kommune
Austevoll sokneråd har meldt eit behov for utviding av gravplassar.
Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde på Storebø
Planområdet er 47,1 daa, og omfattar gbnr. 43/58, 204, 252, 265, 350, 351, 365, 422, 546, 564, 583, 607, 610, 655, 666, 667, 786, 787, 795, 836, 913, 920, 954. 20-24 enheter, i tomanns- og flermannsboliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.