Alle planlagte anleggsprosjekter i Askvoll

Rassikring på Fv 609 Svineelva I og II i Askvoll
Lav prioritert i rassikringsplan Region vest.
Etablering av infrastruktur for nybygg av boliger på Høgda i Kvammen, Askvoll
25 daa total for området. Gnr/bnr: 86/1, 2. Infrastruktur for 19 tomter.
Terrenginngrep på Fv 609 Stegaberget aust i Askvoll
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø. 40m.
Terrenginngrep, stikkrenne/bru på Fv 609 elva ved Stegaberget
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 30m. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrep, bred grøft på Fv 609 Lynghøtunnelen i Askvoll
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 100m. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 609 Nordalselva i Askvoll
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 40m. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 609 Håkleiva i Askvoll
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is, stein. 80 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rensk, bolt på Fv 609 Lynhøgtunnelen-Svineelva i Askvoll
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Skredtype stein, bløtsnø/sørpeskred. 230m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.