Alle planlagte anleggsprosjekter i Årdal

Overbygg på Fv 53 Midnestunnelen vest i Årdal
Lav prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikringstiltak på Fv 53 Midnestunnelen aust i Årdal
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype is, stein. 30m. Kostnad er ikke beregnet.
Portal ved tunnel Fv 53 i Årdal
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype is. 40m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 53 Elv i Årdal
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: bløtsnø/sørpeskred. 100m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 53 Geithus I i Årdal
Middels prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø, stein. 80m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 53 Kolnåstunnelen vest i Årdal
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype is. 30m. Kostnad er ikke beregnet.
Ombygg av teknisk rom ved flerbrukshall i Øvre Årdal
Rehabilitering av røyr, ventilar mm

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.