Alle planlagte anleggsprosjekter i Vefsn

Opparbeidelse av infrastruktur for industri i Vefsn, trinn 2
Man skal bruke fyllingsmasse til utbygging av veier. Fyllingsmassen hentes fra et dolomitdeponi under utvikling nor før Drevjaleira.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Nordlandsbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Flytting av ferjekai på Fylkesveg 7272 i Vefsnfjorden
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Tilrettelegging for nye deponi- og lagerområder i Mosjøen
Nye avfallsdeponi, lagerområder, motfyllinger, erosjonssikring av bekker og pumpestasjon/renseanlegg. Detaljert utforming fastlegges i planarbeidet.
Sikring mot snøskred fra Øyfjellet i Vefsn kommune
Sikringsløsninger mot snøskred fra Øyfjellet i Mosjøen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.