Alle planlagte anleggsprosjekter i Vefsn

Ny 132/22 transformatorstasjon og 132 kV kabler i Vefsn kommune
Linea AS har søkt om anleggskonsesjon for Pålgården transformatorstasjon og en ny 132 kV kabel mellom Mosjøen og Pålgården transformatorstasjoner.
Opparbeidelse av infrastruktur for industri i Vefsn, trinn 2
Man skal bruke fyllingsmasse til utbygging av veier. Fyllingsmassen hentes fra et dolomitdeponi under utvikling nor før Drevjaleira.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Nordlandsbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Tilrettelegging for nye deponi- og lagerområder i Mosjøen
Nye avfallsdeponi, lagerområder, motfyllinger, erosjonssikring av bekker og pumpestasjon/renseanlegg. Detaljert utforming fastlegges i planarbeidet.
Sikring mot snøskred fra Øyfjellet i Vefsn kommune
Sikringsløsninger mot snøskred fra Øyfjellet i Mosjøen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.