Alle planlagte anleggsprosjekter i Steigen

Etablering av infrastruktur i Bogen
Reguleringsplan er vedtatt. Infrastruktur for ca. 130 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.