Alle planlagte anleggsprosjekter i Steigen

Utbedring av vei, Mortenstrand-Bogøy i Steigen
Veiutbedring ved Cermaqs lakslakteri i Steigen.
Ny brannstasjon i Steigen kommune
Salten brann IKS har konkludert med at dagens fasiliteter i Steigen ikke er gode nok, og det må startes et arbeid med å kartlegge og klarlegge hva som vil være våre behov framover. Det foreslås satt av midler til forprosjektering for nærmere utredning av behov og forslag til løsninger. Etter utredning og evt. forprosjekt, kan tiltaket evt. legges inn i økonomiplan (med kostnadsoverslag).
Sanering og renovering av ledningsnett i Steigen
Behov for sanering/renvovering ledningsnett. Trinn I.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.