Alle planlagte anleggsprosjekter i Saltdal

Utvidelse av grøft, rensk, bolt og nett ved Setsåhøgda på E6 i Saltdal
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 170m.
Utvide grøft, rensk, bolt og nett av fjellside ved Kakura på E6 i Saltdalt
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor lav. 110m
Nybygg av fortau i Rognan
Reguleres sammen med parkeringsplass Rognan barnehage.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.