Alle planlagte anleggsprosjekter i Grane

Nybygg av kraftledning og transformatorstasjon i Hattfjelldal
132 kV Kraftnett Røssvatn, tilknytning Krutåga kraftverk og Mølnhusbekken kraftverk.
Ny- alt ombygg av brannstasjon i Trofors
Det er behov for å bygge ny brannstasjon eventuelt renovere den gamle.
Etablering av kommunalt vann til Fellingfors næringspark, Trofors
Bygg m/tankanlegg, filter og UV-belysning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.