Alle planlagte anleggsprosjekter i Beiarn

Rassikring på Fylkesveg 7454 Stormyrhals i Beiarn
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, sørpe, flom. Skredfaktor middels. 800m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.