Alle planlagte anleggsprosjekter i Alstahaug

Omlegging av adkomstveg og tilrettelegging for parkeringsplasser samt servicehus i Alstahaug
Søvikskaret er innfallsport til et unikt og mye brukt friluftsområde. Det er stort behov for utbedring av parkeringsplass, forbedring av adkomstveg samt tilrettelegging med servicehus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.