Alle planlagte anleggsprosjekter i Vang

Rassikringstitak på E 16 Nystuen i Vang
Prioritet middels i rassikringsplan. Skredtype snø.
Rassikringstitak på E 16 Myravike aust i Vang
Prioritet middels i rassikringsplan. Skredtype snø.
Overbygg på Fylkesveg 293 Sandvike i Vang
På rassikringsliste Region øst. Skredfaktor lav. 150m.
Omlegging og mur på Fylkesveg 293 Kviture i Vang
På rassikringsliste Region øst. Skredfaktor lav.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.