Alle planlagte anleggsprosjekter i Våler (Innlandet)

Sanering av planoverganger mellom Våler og Grønland i Våler kommune
Sanering av 4 planoverganger og sikring av en planovergang med bom på strekningen mellom Våler og Grønland i Våler kommune, samt legge til rette for adkomst til berørte eiendommer fra fylkesvei 2116 via Kavlerudsvegen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.