Alle planlagte anleggsprosjekter i Vågå

Rensk, bolting og gjerde på Riksveg 15 i Våga
Reinsk, bolting, gjerde m.m. Skredfaktor lav. Skredtype stein.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Vågå, trinn 2
Infrastruktur for 55 fritidsboliger og 17-19 bygg med leiligheter, 129-153 leiligheter. Totalt skal det bygges 55 fritidsboliger og 25 leilighetsbygg med totalt 177 boenheter på området fordelt på 2 byggetrinn.
Opparbeidelse av kjettingsplasser langs Fylkesveg 2620 i Vågå og Sel
Opparbeidelse av kjettingplasser på begge sider av Vågårusten.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Vågå, trinn 1
Infrastruktur for 24-48 boenheter. Totalt skal det bygges 55 fritidsboliger og 25 leilighetsbygg med totalt 177 boenheter på området fordelt på 2 byggetrinn.
Opparbeidelse av parkeringsareal langs Fylkesveg 51 i Vågå
Opparbeidelse av parkeringsareal langs fylkesvegen. Tiltak krever samarbeid og medfinansiering fra flere aktører og kommune/næringsliv må ta et hovedansvar her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.