Alle planlagte anleggsprosjekter i Vågå

Ny transformatorstasjon 132/22 og 132 kV kabel i Vågå
Krefter har søkt om anleggskonsesjon for en 132 kV kabel og 132/22 kV transformatorstasjon for forsyning av Kolbotten industriområde. Denne søknaden ligger i kø for å bli tatt til behandling.
Nybygg av vannverk i Vågå
Planområdet omfattar heile eller deler av eigedommane Gnr/bnr/fnr 4/7, 155/1, 156/1, 156/1/2, 156/1/3, 156/4, 156/7, 156/28, 156/53 og 156/64, 156/65, 156/69 og 205/1. Formålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for nye grunnvassbrønnar og nytt vassverk på Lalm i Vågå kommune. Omsynssoner for drikkevasskjelda skal inngå i planen.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Vågå, trinn 2
Infrastruktur for 55 fritidsboliger og 17-19 bygg med leiligheter, 129-153 leiligheter. Totalt skal det bygges 55 fritidsboliger og 25 leilighetsbygg med totalt 177 boenheter på området fordelt på 2 byggetrinn.
Opparbeidelse av kjettingsplasser langs Fylkesveg 2620 i Vågå og Sel
Opparbeidelse av kjettingplasser på begge sider av Vågårusten.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Vågå, trinn 1
Infrastruktur for 24-48 boenheter. Totalt skal det bygges 55 fritidsboliger og 25 leilighetsbygg med totalt 177 boenheter på området fordelt på 2 byggetrinn.
Opparbeidelse av parkeringsareal langs Fylkesveg 51 i Vågå
Opparbeidelse av parkeringsareal langs fylkesvegen. Tiltak krever samarbeid og medfinansiering fra flere aktører og kommune/næringsliv må ta et hovedansvar her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.