Alle planlagte anleggsprosjekter i Trysil

Rehabilitering av ledningsnett i Trysil
Prosjekt fra budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.
Nybygg av gangveg og fortau i Trysil
Gangveg ned Antonsbakken (mellom Liavegen og Storvegen), fortau langs Livegen og Skredderbakken.
Nybygg av avlastningsveg i Trysil
Tidlig prosjekt. Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Jordet
Infrastruktur for 20-30 boligtomter.
Etablering av ny høydebasseng i Trysil
Nytt høydebasseng med kapasitet på 550 m3. Bassenget skal kobles sammen med eksisterende basseng HB218 og eksisterende ventilkammer PV217.
Nybygg av fortau ved Sørhusjordet i Trysil
Fortau ved Sørhusjordet og nordøst for parkeringsplass ved rådhuset.
Utskifting av VA-ledning i Trysil
Rehabilitering av ca 200 meter VAO-ledningsnett.
Biotoptiltak i elv i Trysil
Prosjekt fra Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.