Alle planlagte anleggsprosjekter i Stor-Elvdal

Oppgradering av Riksveg 3 Østerdalen i Stor-Elvdal
6 km. Utvikling av eksisterende veg for å utbedre trafikkforholdene langs riksveg 3 på strekningen Fjell til Opphus nord.
Etablering av vegserviceanlegg med el-ladestasjoner, veikro mm i Stor-Elvdal kommune
Planområdet er på ca. 86,7 daa og består delvis av gbnr: 14/5 & 79/39.
Etablering av døgnhvileplass for tungtransport langs Riksveg 3, Atna–Kvikne i Innlandet fylkeskommune
Kjøreavstanden fra rv. 3 til innkjøringen for selve døgnhvileplassen skal være maksimalt 1 km. Avkjøringen fra rv. 3 skal ligge på strekningen fra den sørlige avkjøringen til fv. 219 ved Atna, og til fylkesgrensen Innlandet/Trøndelag. Døgnhvileplassen skal inneholde sanitæranlegg med toalett og dusj, og den skal ha 12-20 oppstillingsplasser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.