Alle planlagte anleggsprosjekter i Stange

Utvidelse av dobbeltspor på Dovrebanen Kleverud-Sørli
Underbygningsarbeider i Stange sentrum, omfatter ombygging av Stange stasjon
Utbedring av Fylkesveg 24 Støa-Gata i Stange
I handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Sanering av vann- og spillvannsledninger i Stange
Fra investeringsbudsjett 2021-2024.
Ny bussløsning i tilknytning til Stange stasjon på Fylkesveg 222 i Stange
Ny bussløsning i tilknytning til Stange stasjon.
Etablering av gang- og sykkelveg i Stange kommune
Gang- og sykkelveg mellom Stangvegen og Arstad barneskole/ Ottestad ungdomsskole/Ottestadhallen
Oppgradering av støyskjerm langs Fylkesveg 222 i Stange
Eksisterende støyskjerm har behov for større reparasjoner og delvis utskiftning på kortere strekninger.
Etablering av sauegjerde ved videregående skole i Stange kommune
Gjerdinga skal være komplett inklusive port og en samlekved.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.