Alle planlagte anleggsprosjekter i Skjåk

Rassikringstitak på Rv 15 Oppljostunnelen i Skjåk
Prioritet lav i rassikringsplan. Skredtype snø.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Skjåk
Infrastruktur for 21 boligtomter.
Utbygging av renseanlegg i Skjåk
Kostnad fordelt: 0,5 mill kr 2023 og 3 mill kr 2024.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.