Alle planlagte anleggsprosjekter i Ringsaker

Utvidelse av Intercity Dovrebanen til dobbelspor mellom Brumunddal og Moelv
Planen legger til rette for: 13 km med dagsone 3,5 km med tunneler gjennom Fangberget, Tandeskogen og Fossmarka Bruer i Løykjedalen og inn mot Moelv stasjon Moelv stasjon beholdes med dagens plassering
Etablering av infrastruktur for handelssentrum i Ringsaker, trinn 2
Infrastruktur for 160 dekar handelssentrum.
Kabelprosjekt i Innlandet
Tidsperiode 2025.
Nybygg av infrastruktur for hytteområde i Sjusjøen
Infrastruktur for ca. 200 hyttetomter.
Nybygg av infrastruktur for hytteområde i Sjusjøen
Infrastruktur for ca. 200 hyttetomter.
Kabling av høyspent i Brumunddal
Kabling av luftledning mellom Brumunddal transformatorstasjon og Øverkvern.
Ombygging av kryss i Ringsaker
Ombygging av krysset mellom fylkesveg 227, Gjerluvegen og Kvemyrvegen.
Nybygg av infrastruktur for boliger på Øverkvern i Ringsaker
Ca 172 daa. Det er regulert for ca. 40 eneboligtomter evt. noen i kjede/rekkehus, ca. 75 leiligheter i blokk, ca. 34 leiligheter i blokk/terrassert bebyggelse, og ca. 290 boenheter i 4-8 mannsboliger i kjede/rekke. Totalt nærmere 440 enheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Ringsaker nord
60 daa planområde. Gnr/bnr: 296/5 og 296/3. Infrastruktur for ca. 30 boenheter.
Etablering av massemottak i Ringsaker kommune
Planområdet er på ca. 300 dekar og skal tilrettelegges for massemottak.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.