Alle planlagte anleggsprosjekter i Rendalen

Rassikring på Fv 30 Storsjøen i Rendalen
12 km lang strekning med stabilitetsproblem. Stein, utglidning. Skredfaktor middels.
Ombygg av transformatorstasjoner i Rena
Tidsperiode 2026. Bygg entreprise. Bygg og betong + utstyr.
Nybygg av bru med tilstøtende veg og flomsikringstiltak langs Fylkesveg 30 i Rendalen
Flomsikringstiltak langs elvene Tysla og Unsetåa og ny Elvål bru med tilstøtende veg i fylkesveg 30.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.