Alle planlagte anleggsprosjekter i Nord-Odal

Gang- og sykkelveg på Fv 24 Sand-Dagfinrud i Nord-Odal
Lengde 2,3 km. ÅDT 3200. Fra handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025.
Oppgradering/asfaltering av vei i Sagstua
Fra kryss v/Thorvald Meyers Minde til kryss ved Gjensidige.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.