Alle planlagte anleggsprosjekter i Nord-Fron

Etablering av næringsbygg i Lomoen
Grunneier er Axel Petter Kongsli og Amund Amundsøn Lo.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.