Alle planlagte anleggsprosjekter i Grue

Forlengelse av kryssingsspor i Kirkenær
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i 2024.
Vedlikehold av Rv 2 Roverud-Jønna, parsell Grinder-Noret i Grue
Aktuelle tiltak kan være kantforsterkning, utslaking av skråninger, fjerning eller sikring av farlige sidehindre i sikkerhetssoner og utbedring av grøfter og stikkrenner.
Vedlikehold av Rv 2 Roverud-Jønna, parsell Kirkenær-Åsnes grense i Grue
Aktuelle tiltak kan være kantforsterkning, utslaking av skråninger, fjerning eller sikring av farlige sidehindre i sikkerhetssoner og utbedring av grøfter og stikkrenner.
Etablering av solcellepark i Grue kommune
Grue kommune vurderer å leie ut grunn til solpark på to større områder og ønsker herved å åpne for offentlig konkurranse.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.