Alle planlagte anleggsprosjekter i Gran

Utskifting av eksisterende kulvert på Fylkesveg 34 i Gran
Ny kulvert for Gullerudelva som renner ut i Randsfjorden, som erstatning for eksisterende korrugerte kulvertrør under Fv. 34 (Røykenviklinna).
Utskifting av eksisterende kulvert på Fylkesveg 245 i Gran
Ny kulvert for Hagaelva og Veltabekken som renner ut i Randsfjorden, som erstatning for eksisterende korrugert kulvertrør under Fv. 245 (Vestsidevegen).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.