Alle planlagte anleggsprosjekter i Gran

Ny Riksveg 4 Roa-Gran grense, Lygna i Gran, Rv 4 Hadeland etappe 2
Felles kontrakt for prosjektledelse for E16 Valdres og Rv. 4.
Ny miljøgate gjennom Gran sentrum, Riksveg 4
Entreprenør fra Gran miljøgate vil ha opsjon på Gran sentrum, Storgata.
Utskifting av eksisterende kulvert på Fylkesveg 34 i Gran
Ny kulvert for Gullerudelva som renner ut i Randsfjorden, som erstatning for eksisterende korrugerte kulvertrør under Fv. 34 (Røykenviklinna).
Utskifting av eksisterende kulvert på Fylkesveg 245 i Gran
Ny kulvert for Hagaelva og Veltabekken som renner ut i Randsfjorden, som erstatning for eksisterende korrugert kulvertrør under Fv. 245 (Vestsidevegen).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.